Helaas……

De tentoonstelling is alweer voorbij.

Het boek blijft uiteraard bestaan en is nog altijd bij ons te bestellen.

Mocht je toch nog werk van Debora willen zien, dat kan.

Je kan hiervoor contact met ons opnemen (info@deboragduyvis.nl)

Werk van haar is ook te zien in nationale musea:
– Rijksprentenkabinet (Rijksmuseum Amsterdam): verscheidene ex-libis, nieuwjaarswensen en vrij werk
– Boymans van Beuningen (Rotterdam): verscheidene ex-libris en nieuwjaarswensen
– Prentenkabinet Leiden (Universiteitsbibliotheek Leiden): verscheidene ex-libris en 2 portretten
– Prentenkabinet Den Haag (Gemeentemuseum?): een ex-libris, en vrij werk
– Meermanno, museum van het boek (Den Haag): verscheidene ex-libirs

Sinterklaas

Debora vierde uitgebreid sinterklaas. Haar gedichten voorzag ze vaak van humoristische illustraties. Zoals onderstaand gedicht, dat kennelijk bedoeld is voor iemand die altijd (te) veel bagage mee neemt op reis.

Sinterklaas_gedicht2

 

Hoe beknopt kun je reizen ziet men alhier
Als men voor voor korte tijd uit gaat voor pleizier
Een lief handig taschje is zeker wel naar uw zin
Ik deed er nog wat kleinigheden in

St. Nikolaas

Postzegel

Bij het 60 jarige bestaan van het Rode Kruis in 1927 is een wedstrijd uitgeschreven wie het ontwerp van een postzegel mocht maken. Debora mocht toen een postzegel maken met een portret van de koningin-moeder Emma. Voor het portret heeft Debora wat model schetsen mogen maken. Daarover schrijft ze: ‘La Reine Mère was allerliefst en hoewel zoo’n zitting met zeer beperkten tijd uit den aard der zaak zenuwachtig werken is, heb ik toch een dragelijk schetsje kunnen maken en zie ik voor alles de persoon veel meer levend dan alleen een portret’

Hiernaast kreeg Debora ook verschillende foto’s van de koningin moeder Emma toegestuurd, waarbij aangegeven werd welke foto de voorkeur had.

 

De postzegel:

postzegel

Hoera

Hoera!!!

Wegens overweldigend succes wordt de tentoonstelling met een week verlengd!!!!

De tentoonstelling is dus nog tot en met 14 december te zien in het stadsmuseum in Woerden.
Ook zijn er nu goede recensies verschenen, kijk hiervoor op de site bij de publicaties!

Schets2

 

 

 

Nieuwjaarskaarten

Debora heeft vanaf 1933 bijna elke jaar een eigen nieuwjaarskaart ontworpen. Deze stuurde ze aan familie, vrienden en collega’s. Ze gaf deze kaarten altijd, voor de goede verstaander, een diepere betekenis mee.

Dat deze zeer gewaardeerd werden en worden, blijkt en bleek uit het feit dat ze vanaf begin af aan tot nu worden verzameld. Na haar overlijden ontvingen we een condoleancebrief waarin gememoreerd wordt:

‘Een heel bijzondere vrouw is heengegaan, maar zij heeft veel en belangrijk werk nagelaten: een voorbeeld voor velen, al waren het alleen maar haar niet mis te verstane nieuwjaarskaarten uit de tijd van en rondom de oorlog.’

 

Nieuwjaarswens1937 Nieuwjaarswens1943