Publicaties

Professor Hammacher in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift over Debora G. Duyvis (1933):

http://www.elseviermaandschrift.nl/EGM/1933/01/19330101/EGM-19330101-0028/story.pdf

Kunsthistoricus Jaap Versteegh in ‘De Boekenwereld’: Vrouwen en Boeken, 29 nummer 3 maart 2013, uitgeverij Van Tilt: ‘Geen fusie maar invasie’. Artikel over Debora G Duyvis en haar rol bij de heroprichting van de beroepsverenigingen van grafische kunstenaars na de Tweede Wereldoorlog.

Kunsthistoricus Jaap Versteegh in’De Parelduiker’, jaargang 17 nummer 5 2012 Bas Lubberhuizen: ”Mejuffrouw’ Duyvis, wel te verstaan’. Artikel over Debora Duyvis en Richard Roland Holst.

Het nieuwe boek over Debora G Duyvis is uit. Het is te koop voor € 21,95 excl. verzenkosten van € 4.50 door een mail te sturen aan info@deboragduyvis.nl